28 Oktober 2008

JARI TANGAN MANUSIA MERUPAKAN PERLAMBANG / SIMBOL KEAGAMAAN
Menurut Ilmu Hikmat (filsafat) isyarat bahwa jari tangan manusia adalah merupakan simbol keagaamaan (Islam)
  1. Pada setiap tangan manusia terdapat lima buah jari. Hal ini merupakan simbol atau perlambang dari Rukun Islam yang lima juga merupakan isyarat dengan Shalat Fardhu Lima Waktu.

  2. Pada jari kita terdapat ruas sebanyak 30, hal ini merupakan simbol bahwa Al Qur’an itu mempunyai 30 juz.

  3. Setiap telapak tangan kita terdapat garis yang berbentuk mirip dengan angka arab yaitu : = 18 dan = 81, bila kedua angka tersebut dijumlahkan totalnya 99, hal ini merupakan simbol dari Asma Allah Al Husna adalah 99 Nama.

  4. Ketika kita mengangkat tangan diangkat sejajar dengan kedua telinga. Hal ini merupakan bahwa Shalat Lima Waktu itu adalah sebanyak 17 raka’at.

Penjelasannya adalah : 10 jari kita dijumlahkan dengan 7 pintu yang terdapat dikepala kita, maka jumlahnya adalah sebnayak 17. tujuh pintu yang terdapat dikepala kita itu : dua mata, dua telinga, dua hidung dan satu mulut.

Tidak ada komentar:

Apabila seorang perempuan itu sembahyang lima waktu, puasa di bulan Ramadhan, menjaga kehormatannya dan mentaati suaminya, maka masuklah ia kedalam surga daripada pintu-pintu yang ia kehendakinya
(HR Al Bazzar)


Sesungguhnya sebilangan ahli neraka ialah perempuan-perempuan yang berpakaian tapi telanjang yang condong pada maksiat dan menarik orang lain untuk melakukan maksiat. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya,
(Bukhari & muslim)


Semua manusia (anak Adam) itu melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan itu ialah orang-orang yang suka bertaubat.
(Turmudzi dan Ibn Majah)


Orang mukmin itu adalah menjadi saudara sesama mukmin, karena itu janganlah meninggalkan memberi nasehat dalam segala hal
(Ibn Najjar)


Rasulullah SAW : Allah tidak menerima iman tanpa amal perbuatan dan tidak menerima amal perbuatan tanpa iman
(Atthabrani)


Barangsiapa tidak mengasihi dan menyayangi manusia maka dia tidak akan dikasihi dan tidak disayangi Allah

Siapa saja wanita yang memakai wangi-wangian kemudian melewati suatu kaum supaya mereka itu mencium baunya, maka wanita itu telah dianggap melakukan zina dan tiap-tiap mata ada zina
(Riwayat Nasaii, ibn Khuzaimah dan Hibban)


Pekerjaan yang sangat disukai Allah ialahmengerjakan shalat tepat pada waktunya, sesudah itu berbakti kepada ibu bapak, sesudah itu ebrjihad menehakkan agama Allah
(Bukhari dan Muslim)


Rasulullah SAW : Ucapan yang paling benar adalah Al Qur'an (Kitabullah), dan sebaik-baik jalan hidup adalah jalan hidup Nabi Muhammad SAW
(Muslim)


Amal yang paling disenangi oleh Allah ialah amal yang terus-menerus dikerjakan, walaupun sedikit.
(Bukhari dan Muslim)


Rasulullah bersabda : "Tiap-tiap amal harus disertai dengan niat. Balasan bagi setiap amal manusia, ialah pahala bagi apa yang dikerjakannya.Maka barangsiapa (niat) hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, baginya pahala hijrah karena Allah dan Rasul-Nya
(Imam Bukhari)


Abu Hurairah : Sabda Rasulullah: Allah berfirman : Apabila hambaKu mengingatku dalam dirinya, maka Akupun akan mengingatnya dalam diriKu
(Muslim)